გოდარი როგორც ვოლტერი

ნაწილი პირველი

გამოქვეყნებულია  ვებ გვერდზე:
http://witeli.blogspot.com/2011/09/blog-post_4838.html
http://networkedblogs.com/n8Lqx

ფაშიზმები

გამოქვეყნებულია  ვებ გვერდზე: http://leftists.wordpress.com/2010/10/12/%e1%83%a4%e1%83%90%e1%83%a8%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%90%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9c/
http://european.ge/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/

სიტუაციონისტები და ქალაქი

გამოქვეყნებულია  ვებ გვერდზე:
http://witeli.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
http://networkedblogs.com/mOKs0