ANTIMATRIX. Zvol modrou tabletu Publikoval v knize: Hlídka jako symptom. Kulturologický sborník. Praha: Argo; Triton, 2009.